Copyright © 2012 by "W. Wasylewicz"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: w.wasylewicz@wp.pl
SANATORIUM UZDROWISKOWE
"SOLINKA"
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r.
Pozycja 14
w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
§ 5. Przeciwskazanie do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią:

1) stan chorobowy, w którym lecznie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych ogłaby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta;

2) choroba zakaźna w fazie ostrej;
3) ciąża i połóg:

4) czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
   a) 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoników złośliwych,  
       nowotworów nerki,
   b)12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych
       - od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem 
         leczenia hormonalnego.
12
tel. 13 470-30-10, 13 470-30-23
tel. kom. 603-860-167
e-mail: